Wyniki przetargów sprzedaży nieruchomości

 (link otworzy duże zdjęcie)

Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości, że 14.10.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Cienistej, stanowiącej własność Miasta Gniezna, oznaczonej w ewidencji gruntów na arkuszu 55 jako działka nr 1/136, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00029119/1. Z uwagi na brak wpłaty wadium upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

---

Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości, że 14.10.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Cienistej, stanowiącej własność Miasta Gniezna, oznaczonej w ewidencji gruntów na arkuszu 55 jako działka nr 1/127, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00030534/6.  Z uwagi na brak wpłaty wadium upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

---


Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości, że 14.10.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gnieźnie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/137 na ark. 55 dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00030534/6 i działka nr 1/71 na ark. 55, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00029119/1. Z uwagi na brak wpłaty wadium upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Opublikowano: 14 października 2020 15:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 173

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM