Rusza budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego - ważne zmiany dla kierowców

 (link otworzy duże zdjęcie)

Rusza kolejny etap związany z budową Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. Osoby korzystające z dworca autobusowego i kolejowego, a także kierowcy dojeżdżający pod dworzec, muszą przygotować się na zmiany komunikacyjne w związku z rozpoczynającą się inwestycją. Zintegrowane Centrum Przesiadkowe powstanie na terenie dawnego dworca PKS oraz parkingu dla autobusów w rejonie ulicy Pocztowej.

Zakres tej inwestycji obejmował będzie: budowę 6 zadaszonych peronów autobusowych, budowę 87 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 5 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami wraz z drogami manewrowymi, budowę wolnostojącego, jednokondygnacyjnego budynku do obsługi pasażerów i obsługi technicznej centrum przesiadkowego, budowę chodników oraz ścieżek rowerowych, budowę wiaty dla rowerów i motorowerów, budowę oświetlenia Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu informacji pasażerskiej w postaci 6 elektronicznych tablic peronowych oraz  elektronicznej tablicy zbiorczej, dostawę, montaż oraz uruchomienie biletomatu, budowę monitoringu wizyjnego. Ponadto, Zintegrowane Centrum Przesiadkowe wyposażone będzie w panele fotowoltaiczne, czujnik czystości powietrza, sieć hot-spot oraz elementy małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci itp.) Centrum wraz z budynkiem do obsługi pasażerów dostosowane będzie dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidywany termin zakończenia prac to II kwartał 2021 roku.

Generalny Wykonawca informuje, że z początkiem października wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. Wyłączony z użytkowania z całkowitym brakiem możliwości parkowania będzie teren w obrębie dworca PKP i byłego PKS. Zalecany jest postój pojazdów na parkingu przy ul. Sobieskiego, dostępny jest także parking na ul. Składowej oraz dojście piesze do peronu 3. Dostęp do Poczty Polskiej zostanie udostępniony przez wydzielone dojścia piesze. Dojazd i dojście do dworca PKP pozostają bez zmian. Komunikacja autobusowa będzie realizowana przez przystanki zlokalizowane przy ul. Dworcowej.

Niniejsze zamówienie publiczne jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Oś Priorytetowa 3 „Energia” Działanie 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.

Termin realizacji projektu: 1.08.2019r. – 31.07.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 5 390 438,78 złotych.

Dofinansowanie projektu: 4 481 165,35 złotych.

 

 

Opublikowano: 22 września 2020 13:39

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 494

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM