Uspokojenie ruchu w centrum? Głos zabierają eksperci (film)

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów, koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawy estetyki i dostępności dla zwiedzających, Urząd Miejski w Gnieźnie rozpoczyna przygotowania do ewentualnych zmian w organizacji ruchu w ścisłym, historycznym centrum miasta. Ich główną ideą jest spowolnienie ruchu oraz utworzenie większej przestrzeni dla ruchu pieszych i rowerzystów.

 

Podstawową proponowaną zmianą jest wyłączenie z ruchu tzw. przelotki przez Rynek z możliwością wjazdu tylko dla upoważnionych pojazdów – przede wszystkich mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji oraz (w określonych godzinach) dostaw towarów.

 

Szczegółowe, proponowane zmiany miały by dotyczyć:

  • zmiany godzin dostaw towarów w strefie wyłączonej z ruchu z godz. od 6.00 do godz. 10.00 oraz z godz. od 18.00 do godz. 22.00, na okres od godz. 6.00 do godz. 12.00,

  • zmniejszenia ruchu na tzw. przelotce na Rynku poprzez dostawy towarów od ul. Dąbrówki, dostawy towarów na ul. Chrobrego (deptak) i ul. Rzeźnicką od strony ul. Mieszka I,

  • kontroli wjazdu do strefy wyłączonej z ruchu w postaci monitoringu tablic rejestracyjnych i/lub zastosowania chowanych w nawierzchnię słupków,

  • na ul. Franciszkańskiej (od ul. Dąbrówki do Rynku) i ul. św. Wojciecha (od ul. Tumskiej do ul. Seminaryjnej) wyznaczenia strefy zamieszkania, w której pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem a parkowanie dozwolone będzie tylko w wyznaczonych miejscach,

  • zmiany kierunku ruchu na ul. Zielony Rynek dla umożliwienia wjazdu na ul. Warszawską na wysokości ul. Rzeźnickiej,

  • wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Warszawskiej,

  • zmiany kierunku ruchu na ul. Grzybowo na odcinku od ul. Dąbrówki do ronda Chrztu Polski oraz dalej w górę, na ul. Krzywe Koło do ul. Dąbrówki,

  • utworzenia wzdłuż ul. Warszawskiej kontrapasa (pas na ulicy jednokierunkowej, przeznaczony dla ruchu rowerów w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy – schemat przedstawiamy na załączonej ilustracji),

  • wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu typu: wyniesione przejścia dla pieszych, wyniesione skrzyżowania, mini ronda.

 

Wobec powyższego prosimy mieszkańców, użytkowników dróg i pozostałych o zgłaszanie swoich propozycji, uwag na adres mailowy: konsultacje@gniezno.eu w terminie do 18 września.

 

Po analizie zgłoszonych wniosków przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami. Ich termin, przedmiot samych konsultacji i formę uzależniamy od ilości opinii i zgłoszeń na tym etapie sondowania opinii publicznej. Zachęcamy do włączenia się do tej debaty.

Głos w dyskusji zabierają eksperci. Polecamy uwadze film z udziałem rzecznika Urzędu Miasta Kielc, które rok temu zdecydowaly się na zamknięcie Rynku dla ruchu kołowego oraz eksperta w zakresie miejskiej polityki transportowej: 

 

Opublikowano: 14 września 2020 10:03

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Filmy:

Wyświetleń: 2405

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM