Możliwość zgłaszania uwag do oferty: „Spoty Bolesławie II Śmiałym i Przemyśle II”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 688 ze zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Nakręcenie 2 spotów o Bolesławie II Śmiałym i Przemyśle II”.

25 czerwca 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie „RAP” na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury pn.: „Nakręcenie 2 spotów o Bolesławie II Śmiałym i Przemyśle II”.

Uznając celowość realizacji tego zadania publicznego, zgodnie z art. 19a ust.1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 688 ze zm.), Miasto Gniezno zamierza zlecić temu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie „RAP”, spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 19a ust. 3 powołanej wyżej ustawy informujemy, że od 30 czerwca 2020 do 6 lipca 2020 roku do 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie (w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gnieźnie ul. Lecha 6, 62 - 200 Gniezno (liczy się data wpływu do Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, niezwłocznie zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie „RAP”.

Opublikowano: 30 czerwca 2020 07:56

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Formularz z uwagami [698 KB]

Uproszczona oferta [208.9 KB]

Wyświetleń: 71

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM