Przy ulicy Konopnickiej powstanie teren rekreacyjny (film)

 (link otworzy duże zdjęcie)

Tematem, który wywołał w ostatnim czasie spore kontrowersje okazał się plan zagospodarowania terenów na ulicy Konopnickiej. W lokalnych mediach przewinęły się informacje o zabudowaniu całości blokami mieszkalnymi, które, co zrozumiałe, wywołały negatywne reakcje u części gnieźnian. Fakty są jednak inne.

Pierwotny plan zakładał dla tego miejsca wyłącznie zabudowę wielorodzinną. Po jego wyłożeniu, podczas którego zgłoszonych zostało wiele uwag mieszkańców, wsłuchując się w ich głosy, postanowiono zmienić jego przeznaczenie. Podjęta w tej sprawie uchwała Rady Miasta Gniezna, spowodowała, że w dużej mierze teren ten zostanie przeznaczony na cele rekreacyjno-sportowe. Powstanie jedno z największych tego typu miejsc w Gnieźnie. Sfinansowanie kompleksu, a także zagospodarowanie zieleni na pozostałym obszarze dawnego boiska, możliwe będzie dzięki sprzedaży drugiej części terenu pod zabudowę wielorodzinną.

Zgodnie z przyjętą koncepcją na nowym terenie pojawią się m.in.

- dwa place zabaw,

- siłownia zewnętrzna,

- boisko wielofunkcyjne,

- psi wybieg.

Zastosowany kompromis ograniczający zabudowę tego terenu do minimum pozwoli – wbrew obawom niektórych mieszkańców – na utworzenie zupełnie nowego, zielonego terenu rekreacyjnego w tej części miasta.

Opublikowano: 26 czerwca 2020 14:53

Kategoria: Aktualności

Filmy:

Wyświetleń: 369

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM