Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu potwierdził zasadność kryterium szczepionkowego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na   mocy   przyjętej   w   grudniu   2019   roku   uchwały   Rady   Miasta   Gniezna, jednym   z   kryteriów,   na   podstawie   którego   dziecko   może   dostać   się   do przedszkola i/lub żłobka, jest obowiązek przeprowadzenia obowiązkowych szczepień. Wojewoda     Wielkopolski     uchylił     konieczność     pobierania zaświadczeń   jako   sposobu   weryfikacji   odbytych   bądź   nie, szczepień   w styczniu tego roku. Jego pierwotna decyzja została zaskarżona przez Urząd Miejski do sądu.

Wojewódzki   Sąd   Administracyjny   w   Poznaniu   podzielił   stanowisko   Miasta Gniezna,   że   wobec   przyjęcia   w   uchwale   kryterium   szczepień,   organ prowadzący musi dysponować narzędziami służącymi do jego weryfikacji.
Zdaniem sądu, Rada Miasta Gniezna nie naruszyła przepisów Konstytucji ani   innych   ustaw.   Oznacza   to   brak   podstaw   do   stwierdzenia   przez Wojewodę   Wielkopolskiego   nieważności   uchwały.   Tym   samym   kryterium szczepionkowe obowiązuje. Co więcej, Miasto ma możliwość weryfikowania go na podstawie stosownych zaświadczeń.

Opublikowano: 26 czerwca 2020 13:08

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 583

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM