Złap deszcz, czyli miejski program dofinansowań do zbiorników retencyjnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z nasilającymi się zmianami klimatycznymi: długotrwałymi okresami suszy czy nawalnymi deszczami powodującymi lokalne podtopienia, ogromnego znaczenia w każdym mieście nabiera pozostawienie wód opadowych w naturalnej zlewni. Przyczynia się to do utrzymania właściwego poziomu zasobów wód gruntowych, poprawy lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenia wykorzystania wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych.

Gnieźnieński magistrat przygotował więc projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji z budżetu miejskiego na budowę systemów służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, czyli w obrębie działki, na której usytuowane są budynki mieszkalne. Systemy te to przede wszystkim zbiorniki naziemne i podziemne, studnie chłonne i systemy rozsączające. Planowana wysokość dotacji dla mieszkańców, którzy podejmą się takiej inwestycji to 50% jej kosztów, jednak nie więcej niż 1000 złotych na budynek jednorodzinny i 4000 złotych na budynek wielorodzinny.

Na ostatniej Sesji, 24 czerwca, radni miejscy podjęli w tej sprawie uchwałę. Nabór wniosków rozpocznie się zatem prawdopodobnie pod koniec lipca. Zachęcamy więc do śledzenia strony Urzędu, a także profilu na FB/KrolewskieGniezno, gdzie zostanie on ogłoszony.

Opublikowano: 25 czerwca 2020 08:13

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 318

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM