Miejski basen ponownie otwarty (film)

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gnieźnieński basen przy ul. bł. Jolenty od 17 czerwca jest już ponownie otwarty. U dołu strony załaczamy film przedstawiający przygotowania do ponownego przyjęcia klientów.


Jednocześnie Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji przypomina o zasadach bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, które obowiązywać będą wszystkich odwiedzających obiekt.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników i pracowników basenu GOSiR prosi o przestrzeganie poniższych zasad i zaleceń:

1. Niekorzystanie z pływalni w razie pojawienia się objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała.

2. Obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu na teren basenu.

3. Obowiązkowe zabieranie do szafek okrycia wierzchniego i obuwia.

4. Utrzymywanie dystansu społecznego 2 m podczas pływania i kąpieli w basenach, a także oczekując w kolejce do kasy, przebywając w holu, w szatni i strefie przed szatniami, w przebieralniach, toaletach i pod natryskami.

5. Używanie osłon ust i nosa z wyłączeniem tego obowiązku podczas kąpieli i pływania w basenie - osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli, należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

6. Obowiązkową i staranną kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

7. W hali basenowej może przebywać maksymalnie nie więcej niż połowa dopuszczalnego obłożenia obiektu, czyli 60 osób, a ponadto:
- z jednego toru na basenie sportowym mogą jednocześnie korzystać maksymalnie 4 osoby, z obowiązkiem utrzymania podczas pływania dystansu społecznego 2 m;
- w basenie rekreacyjnym należy zachować dystans społeczny wynoszący 2 m;
- w jednym jacuzzi mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, z wyłączeniem rodzin;
- w saunie może przebywać nie więcej niż połowa maksymalnego jej obłożenia, z wyłączeniem rodzin (za przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego odpowiada najemca).

8. Zasłanianie ust i nosa łokciem w razie kaszlu lub kichania.

9. Ograniczenie pobytu na terenie obiektu do czasu pływania i kąpieli w basenach i przebrania się.

10. Przestrzeganie regulaminów, zasad higieny oraz nakazów, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących na pływalni, a także komunikatów i poleceń zarządcy obiektu.

Godziny udostępniania: od poniedziałku do niedzieli, 10.00-22.00.

Opublikowano: 17 czerwca 2020 11:16

Kategoria: Aktualności

Filmy:

Wyświetleń: 500

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM