Mieszkańcy dzielili się pomysłami na Parowozownię

 (link otworzy duże zdjęcie)

W pierwszy weekend czerwca zainteresowani mieszkańcy Gniezna mogli wziąć udział w specjalnych spacerach badawczych po terenach pokolejowych. Spacery badawcze to właściwie wycieczki po określonym terenie, prowadzone przez eksperta, podczas których uczestnicy na bieżąco mogą zgłaszać swoje uwagi i pomysły.

Do tego rodzaju aktywności Urząd Miejski w Gnieźnie zachęca w ramach poszerzonych konsultacji społecznych, które organizowane są przy okazji sporządzania nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów kolejowych, także obejmujących teren zabytkowej Parowozowni.

Spacery badawcze, prowadzone były przez Zastępcę Prezydenta Jarosława Grobelnego oraz pracowników Wydziału Architektury i odbyły się w piątek i sobotę. Podczas niemal trzygodzinnej wędrówki mieszkańcy zgłaszali wiele swoich uwag dotyczących nowych funkcji tego terenu. Pojawiły się pomysły dotyczące stworzenia w Parowozowni narodowego Muzeum Kolejnictwa, ale także strefy wypoczynku dla całych rodzin, powstania centrum IT, hotelu, czy zabudowy mieszkaniowej wraz z zapleczem parkingowym. Wspominano także o terenach do wypoczynku i rekreacji, ale także o powstaniu zakładów pracy, szczególnie w części terenu znajdującej się w okolicy ulicy Pod Trzema Mostami.

Poszerzone konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu" wspólnie z Fundacją Stabilo. Pomysły zgłaszane podczas spaceru będą wzięte pod uwagę podczas konstruowania wspomnianego już Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów kolejowych.

Opublikowano: 09 czerwca 2020 12:17

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 345

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM