Place zabaw i siłownie zewnętrzne ponownie otwarte

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od najbliższego poniedziałku, 8 czerwca otwarte zostaną ponownie place zabaw i siłownie zewnętrzne. Z uwagi na brak konkretnych wytycznych ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązki stosowania się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego leżą przede wszystkim po stronie użytkowników, a w przypadku placów zabaw, po stronie rodziców i opiekunów dzieci. Wszystkie zabawki, a także urządzenia sportowe, zostały wcześniej zdezynfekowane. 

Korzystający z placów zabaw i siłowni zewnętrznych zobowiązani są do stosowania się do poniższych zaleceń:

  1. Przed wejściem na plac zabaw/siłownię plenerową sprawdź czy plac nie jest zatłoczony – unikaj większych skupisk ludności;

  2. Przed wejściem na plac zdezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji zawierającym alkohol. Środki dezynfekujące winien posiadać korzystający lub rodzic/opiekun. Dezynfekcja wskazana jest również podczas korzystania z urządzeń oraz po opuszczeniu placu zabaw/siłowni plenerowej;

  3. Zachowuj bezpieczeństwo stosując podczas całego pobytu na terenie placu zabaw/siłowniplenerowej: maski, maseczki, przyłbicę ochronną, kask ochronny chyba, że w całym okresie korzystania zostanie zachowana odległość co najmniej 2 metrów od przebywających w tym miejscu osób;

  4. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne.

  5. Bezwzględnie przestrzegaj wszelkich poleceń administratora obiektu oraz służb porządkowych i sanitarnych.

  6. Rodzice, opiekunowie dzieci ponoszą pełną odpowiedzialność za wypełnianie wszelkich wytycznych.

 

Ważne! Zniesienie ograniczeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Tylko odpowiedzialna postawa uchroni nas od zachorowania i rozprzestrzeniania wirusa.

Opublikowano: 05 czerwca 2020 13:53

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 201

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM