XX Sesja Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XX Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 27 maja 2020 roku o 14.30 – sesja odbędzie się w trybie zdalnym, za pomocą programu do przeprowadzania wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z XVII, XVIII i XIX sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
6. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2020 -2035,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2020,
c) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu nr 4 o innym przeznaczeniu niż mieszkalny, położonego w Gnieźnie przy ul. Łubieńskiego 6,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Roosevelta
8. Podjęcie uchwał z zakresu zarządzania drogami:
a) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Jagodowej),
b) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Jarzębowej),
c) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Jesionowej),
d) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Kalinowej),
e) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Platanowej),
f) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Z. Herberta),
g) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (dot. odcinka od ul. Młodzieży Polskiej do ul. Promienistej).
9. Podjęcie uchwał z zakresu zagospodarowania przestrzennego:
a) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gajowej i ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie,
b) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu u zbiegu ulic Granicznej i Halnej w Gnieźnie
10. Zapytania i wolne głosy.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
Michał Glejzer

Opublikowano: 18 maja 2020 15:39

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 279

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM