Tekst apelu Rady Miasta Gniezna w sprawie sposobu organizacji wyborów prezydenckich

 (link otworzy duże zdjęcie)

My, Radni Rady Miasta Gniezna, zwracamy się z apelem do Prezydenta i rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu oraz do wszystkich partii i sił politycznych w kraju o pilne rozwiązanie sporu dotyczącego sposobu organizacji wyborów prezydenckich, z poszanowaniem Konstytucji RP i kodeksu wyborczego.

Od kilku tygodni Polska zmaga się z epidemią, jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Polskie samorządy aktywnie wspierają w tym czasie działania administracji rządowej, mające na celu minimalizację zagrożenia.

Zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest organizacja wyborów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które - zgodnie z Konstytucją RP, winny być powszechne, równe, bezpośrednie a głosowanie tajne. Celem zachowania demokratycznych standardów, na co wskazuje dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, niedopuszczalne jest wprowadzanie istotnych zmian do prawa wyborczego w terminie późniejszym niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem procedury wyborczej.

W ostatnim czasie podejmowane są decyzje, które mają za wszelką cenę doprowadzić do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w formie głosowania korespondencyjnego. Od wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wymaga się wydania spisu wyborców operatorowi pocztowemu, który nie ma żadnych uprawnień do jego otrzymania. Te działania uderzają w podstawy demokratycznego państwa prawa, niszczą zaufanie obywateli do władz, na każdym poziomie, od Prezydenta i Premiera, poprzez parlament, po samorząd terytorialny.

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców naszego miasta apelujemy o rozwagę i działanie zgodnie  z obowiązującym prawem, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za państwo. Oczekujemy niezwłocznego rozwiązania sporu dotyczącego sposobu organizacji wyborów prezydenckich i skupienia się na tym, co w tej chwili jest najważniejsze – opanowaniu epidemii i przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu, który w coraz większym stopniu dotyka nasze społeczeństwo.

Michał Glejzer
Przewodniczący
Rady Miasta Gniezna

Opublikowano: 07 maja 2020 15:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 205

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM