Ważne informacje dla mieszkańców Gniezna – aktualizacja: środa, 8 kwietnia

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie naszego kraju oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Miasto Gniezno informuje, że zmianie ulegają terminy rekrutacji do klas sportowych prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 2, 7 i 12 w Gnieźnie na rok szkolny 2020/2021.

Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy sportowej został wydłużony do 15 maja 2020 roku. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy wspomnianych szkół.

---

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego  w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem

---

Budżet Obywatelski:

W związku z panującą epidemią koronawirusa informujemy, że wszystkie realizowane oraz zaplanowane do realizacji projekty wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna, tj;

- plac zabaw dla dzieci wraz z przebudową boiska piłkarskiego przy ulicy Sikorskiego,

- budowa mini toru żużlowego oraz toru do pitbike,

- budowa skate parku przy ul. Czeremchowej w Gnieźnie z funkcją sceny plenerowej,

zostają zawieszone.

Informujemy ponadto, że nie będzie także realizowana procedura dotycząca Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na 2021 rok. 

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy do tej pory aktywnie włączali się w proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Gniezna, a w tym roku dodatkowo brali udział w konsultacjach dotyczących zmian regulaminowych Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna. 

---

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

---

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Wojewoda Wielkopolski przekazuje raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 18 lutego 2020 roku. „Interim guidance for environmental  cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2”, który może okazać się pomocny przy odkażaniu różnego rodzaju pomieszczeń, przestrzeni publicznych.

Raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

---

Uprzejmie informujemy, że od 2 kwietnia 2020 roku do odwołania, wszelkie pisma skierowane do Biura Rady Miasta, prosimy składać w  Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6.

Biuro Rady Miasta pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 61 426 05 02.

Powyższy komunikat związany jest z wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym.

---

Tymczasowa zmiana lokalizacji Urzędu Stanu Cywilnego w Gnieźnie

Od 2 kwietnia od 11:00 Urząd Stanu Cywilnego przenosi się do siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przy ulicy Lecha 6.

---

Gnieźnieński Telefon Zaufania - www.gnieznienskitelefonzaufania.pl

---

Harmonogram działania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gnieźnieńskim w kwietniu 2020 roku

---

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, stwarzającego zagrożenie egzystencji i dalszego funkcjonowania najemców i dzierżawców zasobu użytkowego Miasta, Prezydent Miasta Gniezna wprowadza w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020 r. obniżenie:

1) obowiązującej opłaty czynszowej miesięcznej za najem stoisk handlowych na targowiskach miejskich o 90%, z wyłączeniem opłaty czynszowej dziennej; 

2) obowiązującej stawki czynszów o 90% za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Gniezna, z przeznaczeniem na handel, usługi i gastronomię na targowisku miejskim przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Pozostałe stawki czynszów, wynikające z Załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.210.2019 z 29 października 2019 r. ze zm. pozostają bez zmian.

---

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gniezna, w związku z ogłoszonym stanem epidemii, Miasto Gniezno zawiesza w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania pobór opłat za korzystanie z następujących płatnych, komunalnych parkingów Miasta Gniezna, usytuowanych:
1) pod płytą targowiska miejskiego przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie,
2) na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. Bł. Jolenty w Gnieźnie,
3) na terenie wokół basenu i hotelu przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie.
2. Abonamenty wykupione przez Korzystających z ww. parkingów zostaną przedłużone o okres czasowego zawieszenia poboru opłat.

---

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gniezna, w związku z zagrożeniem epidemicznym, do odwołania Miasto zawiesza pobór opłat ze strefy płatnego parkowania.

Mając na względzie osoby dojeżdżające do pracy samochodem – by w tej wyjątkowej sytuacji unikały komunikacji zbiorowej, oraz ograniczenie kontaktu z gotówką i przyciskami na parkomatach, do odwołania w Strefie Płatnego Parkowania w Gnieźnie, a także na płatnych parkingach Miasta przy ul. bł. Jolenty (basen), 3 Maja oraz pl. J. Piłsudskiego (pod targowiskiem), nie będzie poboru opłat.

---

Urząd Stanu Cywilnego - śluby

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gniezna, śluby cywilne są udzielane przy udziale maksymalnie pięciu osób (wliczając w to parę młodą i urzędnika).

---

Komunikat GOSiR dotyczący kursów pływania

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż ze względu na wprowadzony stan epidemii obiekty Ośrodka zamknięte będą do odwołania. W związku z tym odwołane zostają podane wcześniej terminy kursów pływania. O kolejnych - aktualnych terminach - GOSiR powiadomi odrębnym komunikatem.

---

Zamknięte biura MPK

Uprzejmie informujemy, iż w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 od 25 marca do odwołania, biura Spółki MPK, w tym kasa będą nieczynne dla osób z zewnątrz.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 61 426 23 77 wew. 201, na adres mpk@mpk.gniezno.pl lub u dyspozytora.

W związku z zamknięciem kasy, informujemy, iż nadal czynny jest punkt sprzedaży biletów przy ul. Lecha 10. Ponadto polecamy zakup biletów jednorazowych oraz okresowych przez aplikacje mobilne dostępne na stronie www.mpk.gniezno.pl lub w smartfonach. Odbiorców hurtowych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 61 426 23 77 wew. 204.

---

Obniżka czynszów miejskich lokali o 90% – taką decyzję podjął prezydent Tomasz Budasz, w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Ma ona pomóc załagodzić straty finansowe, jakie ponoszą najemcy zmuszeni do zamknięcia lub zawieszenia działalności swoich firm.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gniezna z 26 marca, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, stwarzającego zagrożenie funkcjonowania najemców zasobu użytkowego Miasta, obniżka stawki najmu, co obowiązywać będzie od 1 do 30 kwietnia. Obniżenie nie dotyczy garaży, placów, ogrodów i powierzchni reklamowych.

Wynajmujący miejskie lokale nie będą musieli składać żadnych dodatkowych wniosków – stawka za ten okres zostanie obniżona automatycznie.

---

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostają zamknięte do odwołania.

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, że z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 21 oraz na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie pozostają zamknięte do odwołania.

---

W związku z koniecznością jak największej izolacji mieszkańców w ich domach, prezydent Tomasz Budasz uruchamia możliwość zamawiania podstawowych produktów przez tych seniorów, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół bądź sąsiadów.

Zapłata za zakupy będzie odbywać się przy odbiorze, na podstawie paragonu. Sam dowóz będzie bezpłatny. Szczegóły w linku.

---

Urząd Marszałkowski w Poznaniu podjął decyzję o ograniczeniu kursowania wybranych pociągów Kolei Wielkooplskich oraz Polregio.

---

Prezydent Miasta Gniezna informuje, że podległe Miastu Gnieznu jednostki: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury oraz Stary Ratusz, Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne, Gnieźnieński Klub Seniora oraz Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna będą do odwołania nieodstępne dla mieszkańców. O ewentualnych zmianach w tym zakresie informować będziemy na bieżąco.  

---

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie informuje, że ze względu na znikomą frekwencję w autobusach, od 23 marca (poniedziałek), do odwołania, w dni robocze autobusy będą kursować według rozkładu jazdy sobotniego, rozszerzonego.

Wyjątek będą stanowiły linie nr 5, 10 i 31, które nadal będą kursować wg rozkładu wakacyjnego. Szczegóły dotyczące dodatkowo uruchomionych kursów pojawią sięw odrębnych komunikatach.

---

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców - dowiedz się więcej

---

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 19 marca 2020 roku wstrzymuje się do odwołania bezpośrednią obsługę klientów w budynku przy ulicy Dworcowej 7.

Pracownicy MOPS w Gnieźnie pracują w dotychczasowych godzinach pracy placówki: od 7.00 do15.00.

Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez MOPS mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub w konkretnych sprawach za pośrednictwem ePUAP.

Wykaz telefonów kontaktowych do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników znajduje się na stronie internetowej MOPS w Gnieźnie.

Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej MOPS w Gnieźnie.

---

Informacja dla osób powracających z zagranicy i objętych kwarantanną 

---

Zmiany w doręczaniu korespondencji Urzędu Miejskiego

1) We wszystkich sprawach, w których to możliwe, korespondencja będzie wysyłana tylko przez ePUAP lub pocztą elektroniczną. Wszystkich, którzy dostaną urzędowe pisma przez e-mail, prosi się o zwrotne potwierdzenie otrzymania wiadomości.

2) Korespondencja doręczana przez pracowników Urzędu Miejskiego będzie uznawana za dostarczoną po wrzuceniu jej do skrzynki na listy (od mieszkańców nie będą zbierane pisemne potwierdzenia odbioru).

3) Pozostałe pisma, które wymagają przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej, mogą dotrzeć z opóźnieniem (ze względu na problemy z bieżącym dostarczaniem korespondencji poleconej przez Pocztę).

---

W związku z zagrożeniem epidemicznym wstrzymuje się kontrole w miejscu planowanej realizacji zadań przez Wnioskodawców ubiegających się o dotacje na zmianę źródeł ciepła w ramach programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie". Szczegółowe informacje w tym zakresie, jak i te dotyczące złożonych dokumentów, można uzyskać pod numerem telefonu 61 426 04 76.

---

Komunikat Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

W związku z sytuacją, która panuje obecnie w naszym kraju, Miejski Ośrodek Kultury był zmuszony do odwołania imprez oraz zajęć sekcji. Nie oznacza to jednak przerwy od kultury. Na profilach facebookowych Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Strego Ratusza codziennie około godziny 12:00 i 20:00 będą się pojawiały ciekawe propozycje spędzenia czasu w domu.

---

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Hotel i Restauracja Hotelu Lech zostają zamknięte aż do odwołania.

---

Koronawirus - fakty i mity

W związku z natłokiem różnych, również niepotwierdzonych informacji, odsyłamy do opracowanych na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, grafik przedstawiających fakty i mity dotyczące koronawirusa www.koronawirus/faktyimity.gniezno.eu

---

Komunikat w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół

Od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. rekrutacja do szkół i przedszkoli prowadzona będzie wyłącznie drogą elektroniczną, bez obowiązku składania w wybranej placówce wniosku lub zgłoszenia w wersji papierowej.

Wniosek lub zgłoszenie w wersji papierowej należy dostarczyć do właściwej placówki niezwłocznie po jej otwarciu.

---

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 423), kwalifikacja wojskowa w roku 2020 została zakończona w piątek, 13 marca 2020 roku. Wszystkie wezwania wydane przez Prezydenta Miasta Gniezna do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia br. tracą ważność. 

---

Zawieszone dyżury radnych

Decyzją Przewodniczącego Rady Miasta Michała Glejzera od 16 marca, do odwołania, zostają zawieszone dyżury radnych RMG.

W celu uzyskania kontaktu z radnymi prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Biuro Rady Miasta tel. 61 426 05 02.

---

Zamknięcie boisk ORLIK

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym do 27.03.2020 zamknięte zostają boiska ORLIK będące w Zarządzie GOSIR. 

---

Zmiany w funkcjonowaniu biura i administracji GOSIR

GOSiR uprzejmie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od 16 marca 2020 roku do odwołania biuro i administracja zakładu przy ul. bł. Jolenty 5 będą czynne w ograniczonym zakresie. Niezmienne pozostają godziny pracy. Prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum, a w sprawach administracyjnych przed złożeniem wizyty o kontakt telefoniczny (61 424 86 00) lub mailowy (biuro@gosir.gniezno.pl)

---

Prymas Polski wydał dekret z dyspensą od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do 29 marca oraz z zaleceniami dotyczącymi wizytacji, kanonicznych, bierzmowani i rekolekcji. Na stronach internetowych gnieźnieńskich parafii znajdziecie również informacje o innych, odwoływanych spotkaniach.

Warto wspomnieć, że w każdą niedzielę, do końca Wielkiego Postu, prowadzona będzie transmisja on-line nabożeństwa Gorzkich Żali i Mszy św. z katedry gnieźnieńskiej. Najbliższa już 15 marca o godzinie 15.00.

Więcej informacji na stronie: http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/gorzkie_zale_i_msza_sw_transmisje.html

---

Rzeczniczka Urzędu Miejskiego, Joanna Ligierska-Sadło, podsumowuje dotychczasowe komunikaty (13.03.2020):

---

Zmiany w funkcjonowaniu PEC

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie uprzejmie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od 13 marca 2020 roku do odwołania kasa oraz Biuro Obsługi Klienta będą nieczynne.
Od 23 marca, do odwołania wszystkie obiekty PEC (w tym budynek administracyjny) będą zamknięte  dla osób z zewnątrz.

Prosimy o dokonywanie płatności za pomocą przelewów bankowych, a w sprawach administracyjnych prosimy o kontakt telefoniczny (61 428 45 50), mailowy (pec@pec.gniezno.pl) lub poprzez skrzynkę pocztową umieszczoną na ogrodzeniu przy siedzibie Spółki od strony ul. Budowlanych.

---

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego

Warto ograniczać niepotrzebne wyprawy po mieście, także do Urzędu Miejskiego. Wiele spraw można załatwić telefonicznie – wykaz numerów telefonów znaleźć można tu. 

Jednocześnie informujemy, że od 16 marca Urząd Miejski będzie czynny codziennie od 7.30 do 15.30, jednak z ograniczonym dostępem dla klientów. W przedsionku Urzędu Miejskiego funkcjonować będzie okienko podawcze, w którym będzie można zostawić wszelkie dokumenty oraz zasięgnąć informacji.

---

Odwołany Jarmark Świętego Wojciecha

W związku z zagrożeniem koronawirusem Jarmark św. Wojciecha (25-26.04.2020) zostaje odwołany. Osoby, które podpisały na stoiska, umowy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.

---

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym do odwołania wszystkie miejskie place zabaw zostają wyłączone z użytkowania. 

---

Urząd Miejski w Gnieźnie

Rekomendujemy mieszkańcom ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim do niezbędnego minimum. Przypominamy, że wiele spraw można załatwić drogą telefoniczną i elektroniczną. 

Od 13 marca (piątek) deklaracje związane z odpadami (śmieciami) będzie można wrzucać do specjalnej urny, która umieszczona będzie w przedsionku Urzędu Miejskiego (między wejściem głównym a wejściem wewnętrznym). W razie pytań związanych z tą kwestią można także dzwonić: 61 426 04 85, 61 426 04 86, 61 426 04 50, oraz pisać maile: kinga.tekien@gniezno.eu

Jednocześnie informujemy, że od 13 marca do odwołania wstrzymany zostaje nabór wniosków na Kartę Dużej Rodziny. Do odwołania wstrzymuje się także wydawanie kart.

---

Komunikat Prymasa Polski

Prymas Polski abp Wojciech Polak wydał dekret z dyspensą od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do 29 marca br. oraz z zaleceniami dotyczącymi wizytacji, kanonicznych, bierzmowań, rekolekcji etc.

Pełna treść komunikatu na stronie: www.archidiecezja.pl

---

Bieg Europejski w nowym terminie

Zmieniona została data Biegu Europejskiego, który planowo miał się odbyć w połowie kwietnia. Nowym terminem jest czerwiec br.

Znany jest też nowy termin wydarzenia. Organizatorzy mają nadzieję, że z nadejściem ciepłych dni liczba chorych będzie maleć i będzie można pobiec w nowym terminie w sobotę 20 czerwca 2020 r. Wszystkie osoby zapisane do biegu głównego oraz dzieci zgłoszone do Europejskiego Biegu Żabki z automatu zostaną przepisane na nowy termin.

---

Funkcjonowanie Biblioteki i imprezy czytelnicze

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna informuje, że nie będzie naliczać kar z tytułu niezwrócenia wypożyczonych egzemplarzy, których termin zwrotu przypada w okresie od 12 do 25 marca. Pozycje te zostaną automatycznie przedłużone o kolejne 35 dni.

W tym czasie czytelnicy nie będą mogli zamawiać i rezerwować książek. Odwołane zostają wszystkie wydarzenia organizowane w obiektach i przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna.

X Festiwal Literacki Preteksty wraz ze spotkaniem z Mariuszem Szczygłem zostanie zorganizowany w późniejszym terminie, o którym Państwa poinformujemy.

---

URBIS informuje:

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, że od 13 marca br. do odwołania z uwagi na zagrożenie koronawirusem, biura Spółki będą niedostępne dla mieszkańców i innych interesantów.

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego w Polsce zawiadamiamy również właścicieli lokali mieszkalnych, że zebrania Wspólnot Mieszkaniowych zwołane od 13 marca br. nie będą się odbywały. 

Od 14 marca nieczynne będą PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 21 oraz na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

---

Zmiany w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Gnieźnie

Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą podejmowali niezbędne czynności na rzecz zapewnienia porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach niecierpiących zwłoki. Prosimy przemyślane zgłoszenia kierować telefonicznie pod nr 61 426 05 10 lub 604 512 000, pisemnie na adres komendy lub drogą e-mail: strazmiejska@gniezno.eu lub dyzurnystrazmiejska@gniezno.eu

W przypadku ujawnienia wykroczeń porządkowych w ruchu drogowym, strażnicy miejscy będą pozostawiali zawiadomienia, do których należy się odnieść najpierw telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail, e-puap), bez konieczności stawiennictwa w jednostce. O terminie stawiennictwa zostaną Państwo powiadomieni przez dyżurnego lub z otrzymanego drogą listowną wezwania.

---

Informacja dla ucznia

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe, spotkania koleżeńskie);

- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

---

Informacja dla rodziców uczniów

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

---

Informacja dla nauczycieli

Wskazane jest aby nauczyciele, w tym okresie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Prosimy o objęcie opieką wszystkich uczniów, a zwłaszcza uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
- dziennik elektroniczny;
- strona internetowa szkoły, przedszkola;
- mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

---

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna informuje, że najbliższa sesja Rady Miasta Gniezna zostaje przesunięta na późniejszy termin. O nowym terminie sesji poinformujemy, gdy tylko będzie on znany.  

---

PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 16.03.2020 r. obowiązuje zakaz wstępu osób postronnych do wszystkich obiektów PWiK. Zakaz ten obowiązuje do odwołania. 

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie lub poprzez fax. Wykaz najważniejszych numerów telefonów i adresów e-mail znajduje się na stornie internetowej PWiK w zakładce „Kontakt”.

---


---

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z możliwym zagrożeniem epidemiologicznym Prezydent Miasta Gniezna podjął decyzje o natychmiastowym (od czwartku 12 marca):

- zamknięciu wszystkich miejskich instytucji kultury,
- zawieszeniu wszystkich zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury,
- zawieszeniu zajęć w Gnieźnieńskim Klubie Seniora,
- odwołaniu wszystkich miejskich imprez kulturalnych do końca marca,
- zamknięciu Biblioteki, w tym Czytelni i Wypożyczalni oraz automatycznym przedłużeniu terminu oddania książek o 35 dni,
- zamknięciu placówek oświatowych (szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka),
- zamknięciu Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych,
- zamknięciu basenu,

Ponadto informujemy o: 

- przesunięciu terminu Biegu Europejskiego (18 kwietnia Bieg nie obędzie się),
- codziennej dezynfekcji pojazdów MPK,
- wietrzeniu autobusów MPK,
- wstrzymaniu sprzedaży biletów u kierowców MPK,

Jednocześnie, organizatorzy wszystkich imprez pozamiejskich wezwani są do zrezygnowania z przeprowadzenia organizowanych przez siebie wydarzeń. Ponadto, mieszkańców prosimy o zachowanie spokoju, rozsądku oraz podstawowych zasad higieny, niezbędnych do uniknięcia zagrożenia epidemiologicznego.

---

Edukacja – szczegółowe informacje

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do 14 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola i szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a żłobek zajęć opiekuńczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z powyższym: 

- od 12 marca br. Żłobek Miejski wraz z filią będzie nieczynny.
- od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do żłobka, przedszkoli i szkół;
- proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju, Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
- w czasie zamknięcia szkół zawiesza się wynajem obiektów oświatowych.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami i harmonogramem.

Opublikowano: 08 kwietnia 2020 14:20

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Protokół z nadzwyczajnego zebrania Prezydenta Miasta Gniezna z dyrektorami i kierownikami wydziałów Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz jednostek bezpośrednio podległych Prezydentowi Miasta Gniezna w sprawie zagrożenia epidemicznego koronawirusem z 12 marca 2020 [52.14 KB]

Protokół z nadzwyczajnego zebrania Prezydenta Miasta Gniezna z dyrektorami i kierownikami wydziałów Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w sprawie zagrożenia epidemicznego koronawirusem z 13.03.2020 [31.09 KB]

Informacja dla osób powracających z zagranicy i objętych kwarantanną [101.65 KB]

Harmonogram działania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie gnieźnieńskim w kwietniu 2020 roku [552.69 KB]

Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim [276.41 KB]

Raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób [272.5 KB]

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem [586.47 KB]

Wyświetleń: 10196

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM