Wyniki przetargów na sprzedaż lokali przy ul. Łubieńskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości, że 14 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gnieźnie przy ul. Łubieńskiego 6/9, stanowiącego własność Miasta Gniezna wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 11 na ark. 28, dla której Sad Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00029924/7.

Ustalono, że na lokal mieszkalny nr 9 prawidłowo wadium wpłacił 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 42 955,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 43 385,00 zł. Nabywcą zostali Państwo Izabela Słomczewska-Biegańska i Krzysztof Biegański.

---

Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości, że na dzień 14 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gnieźnie przy ul. Łubieńskiego 6/3, stanowiącego własność Miasta Gniezna wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 11 na ark. 28, dla której Sad Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00029924/7.

Ustalono, że na lokal mieszkalny nr 3 prawidłowo wadium wpłacił 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 50 930,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 51 440,00 zł. Nabywcą została Pani Joanna Jakubowska.

Opublikowano: 23 stycznia 2020 10:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 273

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM