Jarmark Świętego Wojciecha 2020 - nabór na stoiska

 (link otworzy duże zdjęcie)

Urząd Miejski w Gnieźnie informuje, iż 20 stycznia 2020 roku rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń handlowców zainteresowanych sprzedażą podczas tradycyjnego Jarmarku Świętego Wojciecha.

Jarmark zlokalizowany będzie na fragmentach trzech ulic w centrum miasta: B. Chrobrego, A. Mickiewicza i ks. Prym. M. Łubieńskiego i potrwa 2 dni: 25-26.04.2020.

Chętnych do udziału w imprezie handlowców prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia oraz zapoznanie się z Regulaminem Jarmarku.

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy z Oświadczeniem należy przesłać w formie skanu na adres jarmark@gniezno.eu, wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Promocji, Kultury i Turystyki, ul. Lecha 6, 62 200 Gniezno.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na duże zainteresowanie handlowców w minionych latach, maksymalna długość straganu/namiotu czy stoiska handlowego dla jednego wystawcy/przedsiębiorcy wynosi 20 mb. Zgłoszenia na większą liczbę metrów bieżących będą rozpatrywane jedynie w przypadku wolnych miejsc na krótko przed rozpoczęciem imprezy. Wymiary stoiska należy podawać w pełnych metrach.

Wyjątek stanowią oferty zawierające atrakcje dla dzieci, np. elementy dmuchane, kolejki czy karuzele, które planowane są na ul. A. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Mieszka I oraz na ul. ks. Prym. M. Łubieńskiego od strony ul. Mieszka I.
Zgłoszenia będą przyjmowane do czasu wyczerpania się limitu miejsc i rejestrowane zgodnie z datą wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego.

Opłata za stragan/pawilon handlowy wynosi 8,00 zł netto za każdy 1 m2 zajętej powierzchni za każdy 1 dzień. Handel balonami objęty jest odrębną dodatkową opłatą ryczałtową wynoszącą 100,00 zł brutto dziennie od 1 punktu. Zgłoszenie zamiaru handlu balonami należy określić zaznaczając odpowiednie miejsce w Formularzu Zgłoszeniowym. Jeśli uczestnik zamierza prowadzić działalność z wykorzystaniem mobilnych punktów handlowych, np. food-trucków należy wpisać tą informację w Formularzu Zgłoszeniowym.

Wszelkie pytania dotyczące Jarmarku można kierować telefonicznie: 61 426 04 34 lub mailowo na adres: jarmark@gniezno.eu Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie w Biurze Obsługi Interesanta (parter).

Opublikowano: 30 stycznia 2020 08:12

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem [36.7 KB]

Regulamin Jarmarku Świętego Wojciecha 2020 [97.69 KB]

Wyświetleń: 2074

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM