Dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

 (link otworzy duże zdjęcie)

W roku 2019 po raz kolejny Miasto Gniezno otrzyma dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pierwsza z nich dotyczyć będzie przedsięwzięcia pod nazwą: „Przyrodnicza rewitalizacja Parku Miejskiego im. Generała Władysława Andersa w Gnieźnie”. Działania miały na celu pielęgnację drzewostanu w tym usunięcie posuszu i połamanych gałęzi w ilości 75 sztuk drzew wokół większego stawu w parku; usunięto 11 sztuk drzew chorych, zagrażających bezpieczeństwu oraz stanowiących samosiewy wraz z frezowaniem pni rosnących przy linii brzegowej stawu i strugi oraz na wyspie. Posadzono nasadzenia kompensacyjne na terenie parku wraz z kompletną zaprawą dołów, palikowaniem i ściółkowaniem powierzchni nasadzeń w ilości sztuk 11 gatunkami takimi jak: olsza czarna (Alnus glutinosa), klon jawor (Acer pseudoplatanus). Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowił 63 850,00 zł brutto, w tym Miasto Gniezno otrzyma dotację w kwocie 31 169,51zł.
Kolejne zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczy ścieżki edukacyjnej w Parku III Kultur w Gnieźnie. Umożliwi ona odwiedzającym park doskonalenie umiejętności z zakresu ochrony przyrody, wiedzy o dendrologii, ornitologii i ochronie lasu. Dziewięć urządzeń które planowane są w ramach tego przedsięwzięcia zostanie posadowionych w parku do końca listopada. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowić będzie kwota: 73 199,98 zł brutto, w tym Miasto Gniezno otrzyma 50% dotację do kwoty 36 599,99zł brutto.

Więcej informacji na: https://www.wfosgw.poznan.pl/

Opublikowano: 14 listopada 2019 11:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 258

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM