Spotkanie z rolnikami z terenu miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza z mieszkańcami miasta prowadzącymi gospodarstwa rolne na terenach miejskich. Prezydent Miasta Gniezna podziękował wszystkim rolnikom za codzienny trud ciężkiej pracy w gospodarstwach rolnych, udział w delegacji dożynkowej oraz przedstawił plany dalszego rozwoju miasta.
Rolnicy przekazali postulaty związane m.in. z bezpieczeństwem drogowym i możliwością poruszania się pojazdami i maszynami rolniczymi na drogach publicznych, uregulowaniem stosunków wodnych na rzece Wełnie, interweniowaniem do PGW Wody Polskie w sprawie czyszczenia przepustów na rowach melioracyjnych na terenie miasta i gminy Gniezno, budową kanalizacji sanitarnych.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Marzena Dyc-Rewers przedstawiła informacje o znowelizowanej ustawie o czystości i porządku w gminach i obowiązkowej w przyszłym roku selektywnej zbiórce odpadów, a także informacje o złożonych wnioskach o pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy.

Opublikowano: 26 września 2019 11:31

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 308

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM