„Wyprawka szkolna” – dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 roku, Prezydent Miasta Gniezna informuje o możliwości zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2019/20 – „Wyprawka szkolna”. Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych. Stawki dofinansowania wynoszą od 225,00 zł do 445,00 zł.

Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” jest udzielana uczniom:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) słabosłyszącym,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w szkołach, do których będą uczęszczać dzieci w roku szkolnym 2019/2020. Wniosek oraz oświadczenie – do pobrania w szkołach na terenie Miasta Gniezna oraz w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (Wydział Edukacji, pok. nr 25), a także w załącznikach.

Opublikowano: 02 września 2019 10:21

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 499

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM