XI Sesja Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XI Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 31 lipca 2019 roku o 13.30 w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019 -2035,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019.
3. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu nr 1 o innym przeznaczeniu niż mieszkalny, położonego w Gnieźnie przy ul. 3 Maja 30,
b) w sprawie określenia zasad obciążania i zamiany nieruchomości,
c) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie spółce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o. o. w formie aportu prawa własności sieci wodociągowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnieźnie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
6. Podjęcie uchwał w zakresie oświaty:
a) w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie,
b) o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gniezno w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.7.
7. Zamknięcie obrad.

Bogusława Młodzikowska
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gniezna

Opublikowano: 25 lipca 2019 15:01

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 324

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM