„Ja w Internecie” – zakończenie projektu

 (link otworzy duże zdjęcie)

18 lipca 2019 roku w Starym Ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące przeprowadzanie bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gniezna. Jak podkreślił Zastępca Prezydenta Jarosław Grobelny, dzięki pozyskaniu przez Miasto grantu na realizację szkoleń internetowych, zakupiony został sprzęt komputerowy, materiały szkoleniowe, a instruktorzy prowadzący zajęcia zostali odpowiednio przeszkoleni. Szkolenia odbywały się od stycznia do czerwca, z takich tematów jak: rodzic w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działanie w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową (blog), czy kultura w sieci. Ogółem w szkoleniach wzięło udział 160 osób.

Program wyposażył uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwinęły ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych.

Projekt dofinansowany z działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, operatorem konkursu jest Fundacja Legalna Kultura. Wysokość grantu to około 89 tyś złotych.

Opublikowano: 18 lipca 2019 15:12

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 434

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM