Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garbarskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości, że 9 lipca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Gnieźnie przy ul. Garbarskiej 6, stanowiącego własność Miasta Gniezna wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 126 na ark. 29, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00029572/4.

Ustalono, że na lokal mieszkalny nr 14 prawidłowo wadium wpłacił 1 podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 61 900,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 62 520,00 zł. Nabywcą została Contenta Nieruchomości Sp. z o. o.

Opublikowano: 17 lipca 2019 14:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 235

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM