Zaproszenie na X sesję Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie X Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji RMG i IX sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4.  Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
6. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019 -2035,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Cienistej,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie na osiedlu Władysława Łokietka (dot. działki nr 6/9 arkusz 4),
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie na osiedlu Władysława Łokietka  (dot. działki nr 6/10 arkusz 4),
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej  w Gnieźnie na osiedlu Władysława Łokietka (dot. działki nr 37/1 arkusz 4),
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku położonym na osiedlu Jagiellońskim 36 A w Gnieźnie,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 32 znajdującego się w budynku położonym na osiedlu Jagiellońskim 11 A w Gnieźnie,
8. Podjęcie uchwał z zakresu oświaty:
a) w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 12 im. prof. Adama Wodziczki w Gnieźnie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Polskich Noblistów w Gnieźnie,
b) w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Powstańców  Wielkopolskich 1918/1919 w Gnieźnie,
c) w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Gnieźnie,
d) w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie,
e) w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Księdza Majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie,
f) o zmianie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów im. Sławomira Kuczkowskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/611/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 maja w sprawie ustalenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gniezna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  ławników.
12. Przyjęcie przez Radę Miasta Gniezna deklaracji „ Gniezno miastem wolnym od ideologii LGBT”.
13. Zapytania i wolne głosy.
14. Zakończenie obrad.

Z poważaniem,
Michał Glejzer
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna

Opublikowano: 14 czerwca 2019 13:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 340

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM