Zaproszenie na VIII absolutoryjną sesję Rady Miasta Gniezna

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie VIII absolutoryjnej Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 13.00 w „sali sesyjnej” Starego Ratusza w Gnieźnie przy ul. B. Chrobrego 41.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Interpelacje radnych.
3. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna o pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
5. Raport o stanie Gminy Miasto Gniezno za 2018 rok – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gniezna wotum zaufania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Gniezno za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gniezna – głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezna.
8. Zapytania i wolne głosy.
9. Zakończenie obrad.

Michał Glejzer
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna

Opublikowano: 20 maja 2019 09:47

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 402

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM