Lokal przy ul. Dąbrówki sprzedany

 (link otworzy duże zdjęcie)

Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości, że na dzień 16 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 13/18, stanowiącego własność Miasta Gniezna wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 59 na ark. 20 dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00036012/3.

Ustalono, że na lokal mieszkalny nr 18 wadium wpłaciło 9 osób, które zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Jedna osoba nie stawiła się w wyznaczonym terminie. Cena wywoławcza wynosiła 43 300,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 62 800,00 zł. Nabywcą została Pani Zuzanna Jasiecka.

Opublikowano: 24 kwietnia 2019 09:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 203

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM