Wymień ogrzewanie na tańsze i ekologiczniejsze

 (link otworzy duże zdjęcie)

23 kwietnia 2019 rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Miasta Gniezna na dofinansowanie trwałej zmiany ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Gniezna według zasad określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/84/2019 Rady Miasta Gniezna z 27 marca 2019 roku. Wnioski można składać do 24 maja 2019 roku.

Dotacja celowa może być udzielona na trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie elektryczne. O dotacje mogą ubiegać się przede wszystkim osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami, najemcami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych (wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli), ale także wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:
- w lokalach lub budynkach z istniejącą instalacją c.o. górny limit dofinansowania wynosi 2.500,00 zł na lokal/budynek,
- w lokalach lub budynkach bez instalacji c.o. górny limit dofinansowania wynosi 4.000,00 zł na lokal/budynek.
Nabór wniosków potrwa do 24 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielenia dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6, pokój nr 47 lub pod numerami tel. 61 426 04 75, 61 426 04 76, 61 426 04 77, znajdują się one również w załączeniu.

Opublikowano: 17 maja 2019 15:30

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze [61.5 KB]

Uchwała Rady Miasta Gniezna [530.83 KB]

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie elektryczne dla wnioskodawcy niebędącego przedsiębiorcą, w 2019 roku [354.22 KB]

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie elektryczne dla wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, w 2019 roku [277.47 KB]

Pełnomocnictwo pojedyńcze [264.64 KB]

Pełnomocnictwo zbiorowe [276.37 KB]

Oświadczenie współwłaściciela, właściciela [51.55 KB]

Formularz informacji do pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie [36 KB]

Formularz informacji przedstawianych do pomocy de minimis [78.86 KB]

Formularz rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna w 2019 roku [83.7 KB]

Wyświetleń: 800

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM