Jarmark Św. Wojciecha – najważniejsze informacje

 (link otworzy duże zdjęcie)

Urząd Miejski w Gnieźnie informuje o wyznaczeniu Wystawcom, którzy podpisali umowy i uiścili opłatę za uczestnictwo w Jarmarku Św. Wojciecha, miejsca do handlu.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami załączonymi poniżej:

- Ulice wyznaczone do handlu w strefie Jarmarku będą wyłączone z ruchu ulicznego w sobotę od godz. 5:00 rano.

- W sobotę od godziny 5:00 możliwy jest montaż stoisk i wjazd samochodami w celu rozładowania towaru oraz przygotowania stoisk do handlu.

- Po montażu stoisk, handlowcy wyjeżdżają niezwłocznie ze strefy Jarmarku (maksymalnie do godziny 9:00).

- Niezastosowanie się do zakazu parkowania samochodów będzie skutkowało odholowaniem pojazdu na koszt właściciela.

- W strefie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania pojazdów w zatoczkach samochodowych, na chodnikach czy wjazdach do bram.

- Jedynymi pojazdami których  postój jest dozwolony są mobilne punkty gastronomiczne tzw. food-truck (wyłącznie na jezdni).

- Najbliższe parkingi na których można parkować pojazdy zlokalizowane są przy ul. Sobieskiego oraz Placu Józefa Piłsudskiego (pod płytą targowiska miejskiego).

- Na załączonych mapkach wskazano przenośne toalety dla uczestników imprezy.

- Przypominamy iż zabronione jest nocowanie w strefie Jarmarku.  Przestrzegać należy także ciszy nocnej w godz. 22:00-6:00 rano.

- Łamanie Regulaminu Jarmarku oraz zakłócanie porządku podczas trwania imprezy może skutkować niezwłocznym nakazem jej opuszczenia bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Opublikowano: 23 kwietnia 2019 08:56

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Mapka ul. Chrobrego, Łubieńskiego [436.32 KB]

Mapka ul. Chrobrego, Mickiewicza [429.13 KB]

Mapka ul. Chrobrego [462.47 KB]

Mapka ul. Łubieńskiego [553.33 KB]

Mapka ul. Mickiewicza [505.36 KB]

Wyświetleń: 511

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM