Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018r. poz. 317), Prezydent Miasta Gniezna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej dla miasta Gniezna”.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Opublikowano: 24 kwietnia 2019 10:36

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Obwieszczenie [92.23 KB]

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Gnieźnie [3.46 MB]

Wyświetleń: 227

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM