Opłaty retencyjne

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z art. 552 ust. 2b pkt 2 Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, w tym opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały danego roku, Prezydentowi Miasta w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w BIP na stronie internetowej Wód Polskich.

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oznacza to, że podmioty ponoszące opłaty z tytułu zmniejszonej retencji terenowej składają oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta za każdy kwartał w terminie 30 dni od dnia ostatniego dnia kwartału, w terminie za kwartał IV 2019 roku 1-15 stycznia 2020 roku. I tak przykładowo za rok 2019 kolejno:

I kwartał – 1-30 kwietnia,

II kwartał – 1-31 lipca,

III kwartał – 1-31 października,

oraz IV kwartał do 15 stycznia 2020 roku.  

Oświadczenia należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Lecha 6; 62-200 Gniezno lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta. Na podstawie złożonego oświadczenia, Urząd zweryfikuje przedstawione informacje i przygotuje stosowną informację z naliczeniem opłaty. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska pod numerami telefonów: 61 426 04 76, 61 426 04 77.

Opublikowano: 16 kwietnia 2019 12:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 331

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM