Dodatkowe czujniki powietrza już wkrótce w centrum miasta

Dodatkowe czujniki powietrza już wkrótce w centrum miasta (link otworzy duże zdjęcie)

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, jakość powietrza na terenie miasta Gniezna badana jest na stacji manualnej zlokalizowanej przy ul. Paczkowskiego (teren Szkoły Podstawowej nr 7), obsługiwanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Niestety, wyniki tych badań ukazują się z miesięcznym opóźnieniem. Na stacji tej bada się stężenie pyłu zawieszonego PM10 oraz ołowiu i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10. Szczegółowe informacje na stronie: powietrze.poznan.wios.gov.pl

Dlatego Miasto Gniezno wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie prowadzi dodatkowy, pilotażowy program monitoringu jakości powietrza, w celach edukacyjno-informacyjnych. W ramach tego programu uruchomiono w 2017 roku system czujników do pomiaru jakości powietrza w pięciu lokalizacjach na terenie Gniezna. W czasie rzeczywistym wykonywane są pomiary stężenia pyłu PM10 i PM2,5, a także wilgotności i ciśnienia.

W roku 2019 planowana jest dalsza rozbudowa tego systemu monitoringu powietrza w ramach współpracy z PWSZ. Na terenie miasta zamontowanych zostanie pięć dodatkowych czujników. Ich dokładna lokalizacja uzależniona będzie od możliwości technicznych związanych z przesyłaniem danych.

Szczegółowa lokalizacja czujników dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie: powietrze.smartcitygniezno.pl

Opublikowano: 20 marca 2019 10:54

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 257

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM