Jarmark Świętego Wojciecha 2019 w Gnieźnie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Urząd Miejski w Gnieźnie informuje, że 01.02.2019 r. rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń handlowców zainteresowanych sprzedażą podczas tradycyjnego Jarmarku św. Wojciecha. Jarmark zlokalizowany będzie na fragmentach trzech ulic w centrum miasta: B. Chrobrego, A. Mickiewicza i ks. Prym. M. Łubieńskiego i potrwa 2 dni: 27-28.04.2019. Chętnych do udziału w imprezie handlowców prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia oraz zapoznanie się z Regulaminem Jarmarku.

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy z Oświadczeniem należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Rozwoju Miasta Gospodarki i Obsługi Inwestora, ul. Lecha 6, 62 200 Gniezno.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na duże zainteresowanie handlowców w minionych latach maksymalna długość straganu/namiotu czy stoiska handlowego dla jednego wystawcy/przedsiębiorcy wynosi 20 mb. Zgłoszenia na większą liczbę metrów bieżących będą rozpatrywane jedynie w przypadku wolnych miejsc na krótko przed rozpoczęciem imprezy. Wymiary stoiska należy podawać w pełnych metrach.

Wyjątek stanowią oferty zawierające atrakcje dla dzieci np. elementy dmuchane, kolejki czy karuzele, które planowane są na ul. A. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Mieszka I oraz na ul. ks. Prym. M. Łubieńskiego od strony ul. Mieszka I. Zgłoszenia będą przyjmowane do czasu wyczerpania się limitu miejsc i rejestrowane zgodnie z datą wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego.

Opłata za stragan/pawilon handlowy wynosi 8,00 zł netto za każdy 1 m2 zajętej powierzchni za każdy 1 dzień. Handel balonami objęty jest odrębną dodatkową opłatą ryczałtową wynoszącą 100,00 zł brutto dziennie od 1 punktu. Zgłoszenie zamiaru handlu balonami należy określić zaznaczając odpowiednie miejsce w Formularzu Zgłoszeniowym. Jeśli uczestnik zamierza prowadzić działalność z wykorzystaniem mobilnych punktów handlowych np. tzw. food-trucków należy wpisać tą informację w Formularzu Zgłoszeniowym.

Wszelkie pytania dotyczące Jarmarku można kierować telefonicznie: 61 426 04 47 lub mailowo na adres: jarmark@gniezno.eu

Wskazany adres mailowy nie służy do wysyłania zgłoszeń. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie w Biurze Obsługi Interesanta (parter).

Opublikowano: 06 lutego 2019 20:05

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem [36.63 KB]

Regulamin [259.96 KB]

Wyświetleń: 2033

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM