Trwa nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

Miejska Rada Seniorów poprzedniej kadencji (link otworzy duże zdjęcie)

Do 11 stycznia trwa nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie działającej przy Prezydencie Miasta Gniezna. Kandydatami mogą być przedstawiciele osób starszych, którzy są zameldowani na terenie Miasta Gniezna, posiadający poparcie co najmniej 100 osób powyżej 60 roku życia, również zameldowanych na terenie Miasta Gniezna a także przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubów Seniora, którzy są zameldowani na terenie Miasta Gniezna (taki podmiot może zgłosić jednego kandydata).

Formularze zgłoszeniowe dla kandydatów są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, przy ul. Lecha 6 oraz na stronie internetowej Miasta Gniezna pod adresem: www.gniezno.eu w zakładce „Miejska Rada Seniorów”. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gnieźnie ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno (z dopiskiem: „Kandydaci na członków Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie”).

 Celem Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie Seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna. Miejska Rada Seniorów w Gnieźnie tworzona jest w celu zapewnienia Seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym sprawy dotyczące Seniorów, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. Miejska Rada Seniorów powoływana jest na okres kadencji Prezydenta Miasta Gniezna, w jej skład wchodzi 13 członków. Członkowie Miejskiej Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie. Do zadań Miejskiej  Rady Seniorów należeć będą w szczególności: opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta dotyczących osób starszych;  formułowanie wniosków w sprawach dotyczących osób starszych; inicjowanie działań na rzecz osób starszych; monitorowanie potrzeb osób starszych; upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych

Opublikowano: 09 stycznia 2019 09:03

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 538

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM