Miejska Rada Seniorów zakończyła pierwszą kadencję

Miejska Rada Seniorów zakończyła pierwszą kadencję (link otworzy duże zdjęcie)

14 listopada w siedzibie Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 11 odbyła się ostatnia – uroczysta sesja I kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie. Wydarzenie było okazją do wspólnego podsumowania dotychczasowych działań rady z władzami miasta.

Dobiegła końca pierwsza kadencja Miejskiej Rady Seniorów, która powstała jako organ inicjatywny, doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących polityki senioralnej w mieście. W trakcie ponad dwóch lat kadencji (pierwsze posiedzenie odbyło się 21 marca 2016 r.) jej członkowie bez wątpienia przyczynili się do poprawy jakości życia osób starszych w Gnieźnie. W radzie zasiadało 9 osób, byli to przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów w mieście oraz przedstawiciele środowiska osób starszych. Wszyscy od lat działali społecznie. W sumie odbyło się 26 posiedzeń rady, podjęto 37 uchwał.

W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Miasta Gniezna - Tomasz Budasz, odpowiedzialny za politykę społeczną Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna - Michał Powałowski, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - Agnieszka Horoszczak oraz Pełnomocnik prezydenta ds. rodziny i seniorów - Oliwia Komorowska. Prezydent Budasz podziękował za niezwykle owocną współpracę i przypomniał liczne inicjatywy Rady Seniorów. Podkreślił, że niekiedy nawet z pozoru drobne pomysły, jak barierki na basenie GOSiR mogą wiele pomóc osobom starszym, czy z niepełnosprawnościami. Członkowie Rady zainicjowali liczne wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne o których przypominały plakaty zawieszone na ścianach siedziby. Przy zaangażowaniu radnych odbyły się trzy Senioralia – imprezy miejskie z okazji święta seniora, powstały programy takie jak Teleopieka, Złota Rączka, mieszkania dla seniorów. Rada opiniowała akty prawne dotyczące osób starszych, przedsięwzięcia inwestycyjne, a dzięki dyżurom dla mieszkańców miasta pełnionym trzy dni w tygodniu zbierała petycje odpowiadając na potrzeby osób starszych.

Podczas ostatniej sesji nie tylko podsumowywano działania. W stronę radnych popłynęło wiele słów uznania i podziękowania za zaangażowanie i chęć pracy na rzecz osób starszych. Z pewnością okres I kadencji Rady Seniorów i Prezydenta Budasza zaowocuje dalszymi działaniami dla środowiska, które obecnie w Gnieźnie liczy blisko 18 tysięcy osób w wieku 60+.

Opublikowano: 15 listopada 2018 13:31

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 742

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM