Sprostowanie omyłki pisarskiej dotyczącej terminu wpłaty wadium

W komunikacie Prezydenta Miasta Gniezna dotyczącym ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 104/91 ark. 32 położonej w Gnieźnie przy ul. Makowej, pojawił się błąd pisarski polegający na błędnym wpisaniu terminu wpłaty wadium, upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu.

W komunikacie dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej:

Było: Wadium w wysokości 46 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009, w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 15 listopada 2018 r. roku środki znajdowały się na tym koncie.

Powinno być: Wadium w wysokości 46 000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr: 07 9065 0006 0000 0000 6956 0009, w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 15 października 2018 r. roku środki znajdowały się na tym koncie.

Pozostała treść komunikatu pozostaje bez zmian.

Opublikowano: 12 października 2018 15:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 262

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM