LX Sesja Rady Miasta Gniezna

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie LX Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 10 października 2018 roku o godz. 13.00 w Auli Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej 11 (III piętro). Sesja zwołana jest na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna – w trybie art. 20 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym. Proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2018- 2035.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Gnieźnie przy ul. Żuławy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Gniezna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Miasta Gniezna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/466/2017 Rady Miasta Gniezna z 25 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2018 rok.
8. Podziękowanie za pracę w Radzie Miasta Gniezna.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
Michał Glejzer

Opublikowano: 10 października 2018 08:16

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 440

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM