Miasto Gniezno uruchamia program Teleopieki

W Gnieźnie rusza program teleopieki i telemedycyny (link otworzy duże zdjęcie)

Teleopieka i telemedycyna w Wielkopolsce – Miasto Gniezno i Szpital Pomnik Chrztu Polski zapewnią mieszkańcom usługi opiekuńcze i medyczne.

 

Miasto Gniezno oraz Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dołączą do uczestników projektu Miasto Zdrowia, realizowanego przez firmę Comarch. Program ruszył w  roku 2015 i obejmuje już kilka miast w Polsce. Miasto Zdrowia ma na celu dostarczenie mieszkańcom usług opiekuńczych i medycznych opartych o innowacyjne rozwiązania technologiczne.

W ramach przedsięwzięcia samorząd Gniezna zapewni 30 mieszkańcom usługę teleopieki 24h. Zainteresowani mieszkańcy Gniezna otrzymają bransoletki, za pomocą których będą mogli łatwo wezwać pomoc. Urządzenia pełnią także funkcje monitorujące np. w przypadku nagłego upadku posiadacza urządzenia.

Pacjenci szpitala będą mogli skorzystać z 20 urządzeń telemetrycznych w ramach usług monitoringu kardiologicznego podczas pobytu w szpitalu oraz 10 rejestratorów EKG podczas pobytu w domu. Udostępnione szpitalowi urządzenia pozwolą personelowi na zaawansowane monitorowanie pacjentów przebywających w placówce. Informacje o stanie zdrowia pacjentów znajdujących się w domu i ich parametrach życiowych, będą spływały do  znajdującego się w Krakowie Centrum Monitorowania należącego do spółki Comarch Healthcare S.A., gdzie ratownicy medyczni będą analizować wyniki i w razie potrzeby kontaktować się z pacjentami.

- Uruchomienie programu Teleopieki w Gnieźnie to kolejne działanie Miasta, które ma na celu troskę o osoby starsze, których jest coraz więcej, także w Gnieźnie. Prężenie działa u nas Miejska Rada Seniorów, niedawno ruszył program „Złota Rączka” także dla seniorów – mówi Tomasz Budasz, prezydent Gniezna – Teraz przyszedł czas na kolejne działanie. Program wprowadzony w Gnieźnie ma docelowo zwiększyć bezpieczeństwo osób w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych ze względu na wiek lub z niepełnosprawnością, mieszkających samotnie lub tylko z drugą osobą w wieku senioralnym, którzy ze względu na stan zdrowia potrzebują stałego nadzoru. Jestem przekonany, że ten program będzie dla seniorów bardzo pomocny.

- W ramach realizowanego projektu będziemy mogli zapewnić opiekę telemetryczną na kolejnym oddziale naszego szpitala. Jednocześnie nawet 20 pacjentom oddziału wewnętrznego będziemy mogli zapewnić automatyczne wykrywanie zaburzeń monitorowanych parametrów życiowych – mówi dyrektor ds. lecznictwa doktor Ewa Jachimczyk. Dodatkowo w opiece poszpitalnej będzie możliwe zastosowanie rejestratorów EKG z monitoringiem realizowanym przez wyspecjalizowana placówkę medyczną. W efekcie przy okazji świadczenia nowych usług szpital zyska doświadczenie w zastosowaniu telemedycyny w procesach leczenia. Mając na uwadze rozwój telemedycyny to dla naszego personelu bardzo ważny aspekt projektu.

 

Bardzo się cieszymy, że także w Wielkopolsce możemy realizować część ogólnopolskiego projektu telemedycznego - mówi Andrzej Rybicki Dyrektor Centrum Sprzedaży Comarch Halthcare S.A.. Projekt ma charakter pilotażowy tzn. daje możliwości sprawdzenia różnych wariantów i technologii opiekuńczych. Partnerom tego przedsięwzięcia - samorządowi i szpitalowi – daje szansę do zebrania doświadczeń niezbędnych do wdrażania tego typu usług w przyszłości. Zarówno pacjenci jak i zainteresowani mieszkańcy Gniezna będą objęci opieką świadczoną przez personel medyczny i realizowaną według medycznych procedur postępowania.

Projekt „Miasto Zdrowia” jest realizowany przez Comarch S.A. w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Projekty B+R przedsiębiorstw”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym założeniem projektu jest objęcie mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną od momentu narodzin, przez całe życie, a równolegle - kształtowanie przestrzeni usług opieki dostępnych w mieście. Projekt obejmuje wytworzenie i dostarczenie środowisku lekarskiemu, osobom administrującym systemem opieki zdrowotnej oraz pacjentom innowacyjnego zestawu narzędzi, pozwalających na wyeliminowanie niektórych z istniejących problemów publicznej służby zdrowia. Celem nie jest tworzenie alternatywnych do niego rozwiązań, ale stworzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić i wspomóc funkcjonowanie poszczególnych uczestników systemu opieki zdrowotnej.

Opublikowano: 18 września 2018 12:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 669

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM