"Blubrajmy na Fyrtlu!" inauguracja projektu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Warsztaty edukacyjne dla dzieci, lekcje gwarowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkolenia dla nauczycieli języka polskiego, multimedialne przedsięwzięcia i wydanie specjalnej publikacji  - w taki sposób Miejski Ośrodek Kultury stara się uratować od zapomnienia gwarę gnieźnieńską – cenny element gnieźnieńskiego dziedzictwa kulturowego.

Na ten cel Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Gnieźnie udało się pozyskać dotację Narodowego Centrum Kultury w ramach prestiżowego programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018”. Projekt pn. „Blubrajmy na Fyrtlu!” został przygotowany przez Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego, a do jego realizacji zaproszono ponadto specjalistów i animatorów z m.in. Instytutu Kultury Europejskiej, Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz stowarzyszenia „Ośla Ławka”.

Projekt będzie realizowany w 2018 roku i zakłada realizację:

a) warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Pyry z gzikiem, czyli zajęcia z gwary dla dzieci”, które poprowadzi p. Ewa Jaworska, starszy kustosz Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. Celem zajęć będzie pobudzenie wyobraźni językowej dzieci i uczenie świadomego korzystania z bogactwa językowego gwary gnieźnieńskiej,

b) warsztatów animacyjnych „Blubry” dla uczniów gnieźnieńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które poprowadzi regionalista i dziennikarz Jarosław Mikołajczyk. Celem zajęć będzie kształtowanie aktywnych postaw uczniów wobec bogactwa języka ojczystego ze szczególnym uwzględnieniem gwary gnieźnieńskiej.

c) projektu audiowizualnego „Gnieźnieńskie Legendy”, który zapoczątkuje realizacje filmowe podań i baśni związanych z naszym miastem. Pracami zespołu pokieruje Paweł Bąkowski, prezes stowarzyszenia „Ośla Ławka”,

d) warsztatów językowych dla nauczycieli języka polskiego gnieźnieńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które poprowadzą: metodolog Iwona Wysocka oraz regionalista i aktor Andrzej Malicki. Celem zajęć będzie poszerzenie wiedzy i nabycie kompetencji językowych przez nauczycieli w zakresie posługiwania się gwarą gnieźnieńską.

Ponadto w ramach projektu zostaną opracowane i wydane:

a) scenariusze lekcji omawiającej bogactwo i znaczenie gwary gnieźnieńskiej,

b) publikacja „Bądźma ludźmi, szak! Rzecz o gwarze gnieźnieńskiej”. Autorem tego wyjątkowego wydawnictwa o charakterze edukacyjnym i popularnonaukowym jest prof. dr hab. Włodzimierz Bulikowski, którego ponadto wsparli regionaliści: Andrzej Malicki oraz Jarosław Mikołajczyk. Opiekę naukową z kolei nad pracami zespołu redakcyjnego roztoczyła z kolei prof. dr hab. UAM Eliza Grzelak.

 

Zadanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie pn. „Blubrajmy na Fyrtlu!” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018”.

Opublikowano: 13 września 2018 13:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 447

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM