Rusza projekt dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rusza projekt dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (link otworzy duże zdjęcie)

Stowarzyszenie Światowid realizuje projekt Zielone Światło, który zakłada aktywizację społeczno - zawodową 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (biernych zawodowo) z terenu powiatów słupeckiego i gnieźnieńskiego. Projekt jest realizowany od 30.06.2018 do 30.06.2019 roku.

Projekt Zielone Światło zakłada realizację pełnej ścieżki społeczno – zawodowej przyczyniającej się do wzrostu kompetencji lub kwalifikacji i zwiększenie poziomu zatrudnienia osób biernych zawodowo dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników wynikających z diagnozy przygotowanej w ramach IPD. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są ukierunkowane na zwiększenie aktywności uczestników na rynku pracy i tym samym zwiększenie poziomu zatrudnienia w w/w powiatach.

Działania przewidziane w ramach projektu dla 40 osób:
1. Identyfikacja potrzeb społeczno - zawodowych uczestników – przygotowanie diagnozy społecznej i zawodowej (IPD),
2. Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych poprzez kurs umiejętności społecznych i poszukiwania pracy
3. Kompleksowa usługa pośrednictwa pracy,
4. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i uczestników wynikającym z przygotowanego IPD,
6. Staże zawodowe dla 30 osób.

Celem głównym projektu Zielone Światło jest integracja społeczna i zawodowa 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatów gnieźnieńskiego i słupeckiego poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcie zatrudnienia. Cele poboczne to:
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez 30 osób poprzez udział w stażu,
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności lub kompetencji,
- zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- przełamywanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy.

Grupą docelową jest 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją Wytycznej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania Ubóstwa (WU), bierne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), w tym 59% - 24 Kobiety, 10% - 4 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie powiatów gnieźnieńskiego i słupeckiego. Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o kierowanie osób, które zgodnie z Państwa wiedzą mogą skorzystać z powyższych działań do biura:
Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
tel. 510 209 482 lub 510 209 483
www.stowarzyszenieswiatowid.pl

Opublikowano: 09 lipca 2018 08:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 277

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM