Kolejny etap inwestycji Pod Trzema Mostami

Kolejny etap inwestycji Pod Trzema Mostami (link otworzy duże zdjęcie)

Po wielu miesiącach przygotowań, rozpoczyna się pierwszy etap realizacji projektu związanego z historycznymi zmianami ul. Pod Trzema Mostami. Dziś (22.06.2018) władze miasta oficjalnie przekazał teren budowy wykonawcy inwestycji, firmie Strabag.

- To prawdziwa rewolucja drogowa w tym rejonie miasta. Docelowo zostanie wybudowany nowy układ drogowy i, co najważniejsze, przejazd pod wiaduktem kolejowym będzie odbywał się w dwóch kierunkach – mówi prezydent Gniezna, Tomasz Budasz. Powstaną nowe ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie uliczne, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, odwodnienie układu drogowego i zieleń ochronna. Nowy układ drogowy zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie, wydzieli ruch pieszy i rowerowy, a także umożliwi bezpośrednie połączenie centrum miasta z częścią przemysłową i terenami inwestycyjnymi.

Z początkiem lipca rozpocznie się realizacja pierwszego etapu prac zaplanowanych na 2018 rok. Obejmuje on budowę odcinka drogi od ul. Słonecznej do ul. Osiniec wraz z infrastrukturą drogową. Budowany odcinek zlokalizowany jest na nieużytkach położonych między ulicami Słoneczną i Osiniec oraz bazą PKS i zakładami Panasonic Energy Poland. Nowy odcinek ulicy będzie miał wydzielony ruch samochodowy, rowerowy i pieszy. W ramach przebudowy ulicy Osiniec wykonana będzie nowa sieć kanalizacji deszczowej. Budowa nowej ulicy jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania. Z wybudowanej ulicy zostaną wykonane zjazdy publiczne i indywidualne do posesji oraz na teren pasa technologicznego i do zbiornika retencyjnego o nawierzchni z kostki betonowej.

Parametry techniczne nowej drogi:

- długość 450 m

- pas technologiczny szerokości około 10m, zagospodarowany poprzez pokrycie warstwą humusu i obsianie trawą,

- jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej szerokości 7,0m,

- pobocze od strony ścieżki rowerowej umocnione kostką betonową szerokości 1 m,

- ścieżka rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, szerokości 2 m i powierzchni około 1760 m2,

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości 2 m, około 1840 m2,

- pobocze z balustradą od strony skarpy zbiornika szerokości min 0,5 m,

- ziemny zbiornik retencyjny wód deszczowych o powierzchni około 2000m2,

- oświetlenie uliczne,

- kanalizacja elektroenergetyczna,

- kanalizacja telekomunikacyjna.

- kanalizacja deszczowa              

- oznakowanie pionowe i poziome ulicy.

Zakończenie budowy przewidywane jest na koniec tego roku. W trakcie prowadzenia robót będą wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Termin zakończenia pozostałych elementów inwestycji, a więc włączenia ul. Pod Trzema Mostami w al. Reymonta, budowa odcinka drogi od al. Reymonta do ul. Słonecznej oraz najważniejszy i najtrudniejszy element tej inwestycji, czyli przebudowa wiaduktu kolejowego poprzez poszerzenie jego światła, zaplanowane są na 2019 r.

Na realizację tej inwestycji Miasto Gniezno pozyskało dofinansowanie unijne w ramach WRPO w wysokości 18 mln zł oraz pomoc finansową na przebudowę wiaduktu w wysokości 5 mln zł od PKP PLK. Umowny koszt realizacji całości inwestycji to 36 mln zł. Szczególne podziękowania należą się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, który jak Instytucja Zarządzająca zaakceptował rozwiązania komunikacyjne zaproponowane przez Miasto Gniezno, jako kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach poddziałania 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).

Opublikowano: 22 czerwca 2018 14:28

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1225

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM