Dofinansowanie likwidacji azbestu

Dofinansowanie likwidacji azbestu (link otworzy duże zdjęcie)

Już kolejny rok, przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków pochodzących z Budżetu Miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego będzie możliwość sfinansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.

Wnioskodawcami mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), które posiadają tytuł prawny do nieruchomości lub jej części i na tej nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza i są ujęci w Wojewódzkiej Bazie Danych o wyrobach i Odpadach Zawierających Azbest.

Finansowaniu będą podlegały koszty związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokrycia dachowego i/lub elewacji, a mianowicie: rozbiórka /demontaż/ elementów budynku zawierających azbest oraz unieszkodliwianie tj. przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie na składowisko.

Wnioski osób z terenu Miasta Gniezna można składać w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie do 20 września 2018 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pok. 02 (przyziemie) lub pod numerem telefonu 61 426 04 85.

Opublikowano: 20 czerwca 2018 08:42

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Oświadczenie o pomocy de minimis [43.5 KB]

Regulamin [130.5 KB]

Wniosek o dofinansowanie [68.5 KB]

Załącznik nr 1 [18.11 KB]

Wyświetleń: 1618

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM