XI Zjazd Gnieźnieński już we wrześniu

XI Zjazd Gnieźnieński już we wrześniu (link otworzy duże zdjęcie)

„Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” – to temat XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się między 21 a 23 września 2018. O jego szczegółach poinformował 13 czerwca 2018 na konferencji prasowej Prymas Polski Wojciech Polak.

W Zjeździe wezmą udział chrześcijanie różnych wyznań z Europy Środkowo-Wschodniej: duchowni różnych wyznań, politycy, myśliciele, publicyści. Omawiając kluczowe wyzwanie współczesnej Europy – kryzys europejskiej tożsamości, będą mówić o odpowiedzialność za przyszłość Kościoła, swoich ojczyzn i całego kontynentu. W programie znalazły się wykłady, dyskusje warsztaty i modlitwy.

Wybitna francuska filozof prof. Chantal Delsol wygłosi wykład „Kochaj i czyń co chcesz”? Wolność chrześcijańska w świecie, w którym wszystko wolno”. Zaplanowano też panel o Janie Pawle II i Prymasie Wyszyńskim jako nauczycielach polskiej wolności. W dyskusji o roli Polski w Europe wystąpią m.in. byli polscy premierzy: Jerzy Buzek i Hanna Suchocka. W programie jest także międzynarodowa dyskusja o pojednaniu z sąsiadami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W Zjeździe weźmie udział też m.in. udział prof. Rocco Buttiglione, były włoski polityk oraz kard. Peter Turkson. Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka wygłosi wykład pt. „Ból świata jest bólem Kościoła”. Chrześcijanie na rzecz lepszego świata”.

Każdego dnia modlitwę przed obradami poprowadzi trzech kapelanów zjazdu, reprezentujących trzy tradycje chrześcijańskie: katolicką, prawosławną i ewangelicką. Przewidziano nabożeństwo „Ekumeniczna Droga wolności” w pierwszym dniu Zjazdu, które opierać się będzie na tekstach biblijnych dotyczących wolności. nabożeństwo rozpocznie się na rynku gnieźnieńskim a zakończy w katedrze.

Drugiego dnia Zjazdu ekumeniczne nabożeństwa odbywać się będą także w parafiach Gniezna i okolic. Podczas tego nabożeństwa zostaną przypomnieni „świadkowie wolności” – ludzie różnych Kościołów, różnych wyznań, którzy dali świadectwo inspirującej roli chrześcijaństwa w Europie.

Ważna częścią Zjazdów są warsztaty. „Jak być polskim patriotą, a zarazem solidarnym Europejczykiem?”, „Byłem przybyszem…”, "Chrześcijanin wobec uchodźców – w praktyce", "Nowe technologie – szansa czy bariera dla ewangelizacji" – to tylko niektóre tematy warsztatów.

Zjazdy Gnieźnieńskie odbywają się w Gnieźnie – kolebce polskiego katolicyzmu i pierwszej stolicy Polski. Organizowane są przez metropolitę gnieźnieńskiego, prymasa Polski w ścisłej współpracy z polskimi organizacjami katolickimi i chrześcijańskimi. Zjazd wspiera też miejski samorząd, co podkreślał obecny na konferencji prasowej Prezydent Tomasz Budasz.

Program zjazdu na www.zjazd.org

Opublikowano: 13 czerwca 2018 12:13

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 355

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM