Rozmowy o gnieźnieńskiej Parowozowni w Senacie RP

Konferencja w Senacie RP (link otworzy duże zdjęcie)

27 marca 2017 roku na zaproszenie Senatora Roberta Gawła Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Jarosław Grobelny uczestniczył w konferencji „Ochrona Dziedzictwa Kolejowego w Polsce”, która odbyła się w Senacie RP.

Większość referentów zastanawiała się, co należy zrobić, póki nie jest jeszcze za późno, by skutecznie ocalić ginący zasób zabytków architektury kolejowej, urządzeń sterowania ruchem i łączności. Analizowano także, w jakim stopniu rewitalizacja infrastruktury kolejowej w Polsce, m.in. dworców, zapewnia kompleksową ochronę całego dziedzictwa technicznego. Podjęto także temat inwentaryzacji i ochrony konserwatorskiej architektury kolejowej i zabytków kolejowych w Wielkopolsce i Warszawie. Mówiono o zagadnieniach ochrony kolei wąskotorowych, a także o zabytkach kolejnictwa jako elemencie rozwoju turystyki regionalnej.

Konkluzją wynikającą z konferencji było między innymi przedstawienie postulatu dotyczącego stworzenia Narodowego Muzeum Kolejnictwa w Parowozowni Gniezno. Miasto Gniezno w pełni popiera tą inicjatywę. Postulat ten zostanie podpisany przez Senatorów RP i przekazany Premier Rządu Beacie Szydło.

Źródło: www.senat.gov.pl


Opublikowano: 30 marca 2017 10:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1051

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM