Informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej, Miasto Gniezno wprowadza zmiany w zakresie obsługi interesantów i funkcjonowania Urzędu Miejskiego w poprzez podjęcie następujących działań prewencyjnych:
1) w czasie godzin urzędowania Urzędu Miejskiego w Gnieźnie zamknięte pozostają wszystkie wejścia do budynków, z wyłączeniem wejścia głównego;
2) w przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy, przyjęcia stron odbywają się w holu na parterze, poprzez okienko podawcze;
3) funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami; zachęca się mieszkańców i przedsiębiorców do ograniczenia kontaktów bezpośrednich i załatwiania spraw telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP, a także dokonywania wpłat przelewami elektronicznymi;
4) pisemne wnioski i podania można składać do urny umieszczonej w holu urzędu.

Prośba o sporządzenie list pracowników dojeżdżających

Jednocześnie Miasto Gniezno chciałoby wesprzeć przedsiębiorców, w miarę posiadanych możliwości, w tej trudnej także dla Państwa sytuacji.
W związku z powyższym Miasto Gniezno apeluje o sporządzenie list pracowników, którzy są spoza miasta Gniezna i dla których konieczne byłoby wystawienie przepustek, gdyby nastąpiły ograniczenia w przemieszczaniu się między miastami. Na dzisiaj takiego niebezpieczeństwa nie ma, ale też takiej ewentualności nie można wykluczyć.

Pomoc dla przedsiębiorców w nawiązywaniu lokalnych kontaktów

W związku z realną groźbą zachwiania łańcuchów dostaw oraz możliwością wystąpienia trudności ze sprzedażą towarów, udostępniony został mail: kooperacja@gniezno.eu, na który możecie Państwo zgłaszać pilną potrzebę nawiązania lokalnych kontaktów, w celu zachowania ciągłości działalności Państwa firm. Na powyższego maila można zgłaszać zarówno możliwości dostarczenia usług i towarów, jak i zapotrzebowanie na towary lub usługi. Będziemy pośredniczyli w nawiązywaniu kontaktów. Być może w ten sposób pomożemy Państwu w tych trudnych chwilach.

Służymy Państwu także wszechstronną informacją zarówno mailową, jak i telefoniczną.
Osobą dedykowaną dla Państwa jest Ryszard Rewers z Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki UM
Telefon: 61 426 04 20
Mail: kooperacja@gniezno.eu 

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM