Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne Promyk-Gniezno
Numer KRS: 0000055368

Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Concordia"
Numer KRS: 0000075135

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia
Numer KRS: 0000075432

Stowarzyszenie "Ziemia Gnieźnieńska"
Numer KRS: 0000076639

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem"
Numer KRS: 0000079501

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński
Numer KRS: 0000156150

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Numer KRS: 0000195886

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek
Numer KRS: 0000257930

Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie
Numer KRS: 0000291210

Stowarzyszenie Maki
Numer KRS: 0000312965

Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji
KRS: 0000491138

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Gniezno
Numer KRS: 0000266321

Polski Związek Niewidomych –  Okręg Wielkopolski – Koło Gniezno
Numer KRS: 0000042049

Powiatowe Stowarzyszenie na rzecz Pomocy
Bezdomnym i Integracji Społecznej
w Gnieźnie "DOM"
Numer KRS: 0000214496

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Numer KRS: 0000055717

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce – Oddział Gniezno
Numer KRS: 0000154454

Polski Czerwony Krzyż – Oddział Gniezno
Numer KRS: 0000225587

Fundacja Młodzi w Uzależnieniu
Numer  KRS: 0000313956

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Odnowa"
Numer KRS: 0000236481

Stowarzyszenie "Wielkopolanie"
Numer KRS: 0000407468

Towarzystwo Miłośników Gniezna
Numer KRS: 0000238745

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
Numer KRS: 0000379779

Stowarzyszenie „Wielki Mały Uśmiech”
Numer KRS: 0000457971

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Pomóż Zwierzętom" w Gnieźnie
 Numer KRS: 0000390347

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu – Koło Gniezno
Numer KRS 0000239124

Federacja Konsumentów Oddział
w Gnieźnie
Numer KRS 0000075284

Parowozownia Gniezno
Numer KRS 0000349436

Fundacja Przyjaciele Zwierząt
w Gnieźnie
Numer KRS: 0000627164

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM