Zajęcia w Gnieźnieńskim Klubie Seniora mają na celu wypełnić seniorom czas wolny poprzez rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań, a także zwiększyć aktywność osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym.

Plan zajęć jest bogaty w atrakcje. Realizowane są m.in. warsztaty: plastyczne, teatralne, muzyczne. Ponadto zajęcia nastawione na działalność prozdrowotną- zajęcia sportowe nordic walking, ale także spotkania z dietetykiem. GKS to również wsparcie dla seniorów w obszarze poradnictwa prawnego, gdyż uczestnicy zajęć będą mogli liczyć na omawianie zmieniających się przepisów. Poza zajęciami na miejscu, organizowane będą również wyjścia do kina czy do teatru, a także wycieczki np. po Trakcie Królewskim. W ramach GKS odbywać się będą również konkursy mające na celu wyzwolenie kreatywności wśród uczestników.

Gnieźnieński Klub Seniora jest czynny pięć dni w tygodniu, od pon. do pt. w godzinach 7:30 do 16:30. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach:
a) porannej od 8.30-12.30,
b) popołudniowej 12.30-16.30.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat, a przede wszystkim osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub oświadczeniem o niesamodzielności.

Projekt „Gnieźnieński Klub Seniora” realizowany jest przez Miasto Gniezno na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie ponad 1,4 mln (1.436.550,48 zł). W projekcie udział bierze- na zasadzie partnerstwa- Stowarzyszenie „Wielkopolanie". Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 1,5 mln (1.512.158,40 złotych). Czas realizacji projektu od 30.09.2019r. do 29.09.2022 roku. Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 210 osób. Każdego roku zatem planowane jest przyjęcie 70 osób.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM