W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie naszego kraju oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Miasto Gniezno informuje, że zmianie ulegają terminy rekrutacji do klas sportowych prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 2, 7 i 12 w Gnieźnie na rok szkolny 2020/2021.
Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy sportowej został wydłużony do 15 maja 2020 roku. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy wspomnianych szkół.

---

  Komunikat w sprawie kryteriów przyjmowania do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gniezno na rok szkolny 2020/2021

  Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gniezno na rok szkolny 2020/2021

  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Gniezno

  Deklaracja o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Gniezno

---

  Komunikat w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno na rok szkolny 2020/2021

  Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Miasto Gniezno na rok szkolny 2020/2021

---

  Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola od 1 września 2020

  Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej od 1 września 2020

  Zgłoszenie do szkoły obwodowej od 1 września 2020

---

  Ulotka informacyjna

  Kryterium szczepionkowe nadal obowiązuje

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM