Komunalny lokal użytkowy, położony w piwnicy budynku przy ul. Poznańskiej 92/94 w Gnieźnie (osobne wejście). Powierzchnia lokalu wynosi 227,74 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną oraz wodnokanalizacyjną. WW. instalacje niesprawne – odcięte. W celu dokonania oględzin lokalu oraz zapoznania się ze stanem technicznym, należy kontaktować się z Zarządcą – Urbis Sp. z o.o. nr tel. 61 424 58 75, 61 424 58 00.

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (I piętro, pokój nr 41) lub pod nr telefonu 61 426 04 47.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM