Komunalny lokal użytkowy, położony na terenie koszar wojskowych ul. Wrzesińska 43-55/49B/2 w Gnieźnie Powierzchnia lokalu wynosi 1067,61m2. Wyposażony został w instalację elektryczną (konieczność wykonania linii WLZ do rozdzielni elektrycznej) oraz wodnokanalizacyjną). Ogrzewanie  – konieczność zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe. Do budynku został podłączony gaz. Najemca winien rozbudować wewnętrzną instalację gazową wraz z montażem kotła gazowego wraz z wymianą grzejników.

wrzesinska2jpg [300x225]

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Referatu Zasobów Użytkowych w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (oficyna, pokój nr 3) lub pod nr telefonu 61 426 04 47 lub 61 426 04 46.

W celu dokonania oględzin lokalu oraz zapoznania się ze stanem technicznym, należy kontaktować się z Zarządcą Urbis Sp. z o.o. pod nr tel. 61 424 58 75 lub 61 425 58 00.

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM