Komunalny lokal użytkowynr WYD 329, położony na targowisku miejskim przy ul. Wyszyńskiego 30 w Gnieźnie. Powierzchnia lokalu wynosi 8,64 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną. WC - toaleta przenośna.

W celu dokonania oględzin lokalu oraz  zapoznania się ze stanem technicznym, należy kontaktować się z Zarządcą – Urbis Sp. z o.o. nr tel. 508 052 165.

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki  w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (I piętro, pokój nr 41) lub pod nr telefonu 61 426 04 47

Wniosek na najem lokalu

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM