Komunalny lokal użytkowy, położony w piwnicy budynku przy ul. Witkowskiej 28 Aw Gnieźnie nr U2. Powierzchnia lokalu wynosi 10,93 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania sieciowego.

W celu dokonania oględzin lokalu oraz  zapoznania się ze stanem technicznym,
należy kontaktować się z Zarządcą – Urbis Sp. z o.o. nr tel. 61 424 58 00, 61 424 58 75.

Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (I piętro, pokój nr 41) lub pod nr telefonu 61 426 04 47

Wniosek na najem lokalu

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM