Komunalny lokal użytkowy, położony na parterze i piwnicy budynku przy ul. Rynek 14 w Gnieźnie nr U1.Powierzchnia lokalu wynosi 63,23 m2. Wyposażony został w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania sieciowego.
W celu dokonania oględzin lokalu oraz  zapoznania się ze stanem technicznym, należy kontaktować się z Zarządcą – Urbis Sp. z o.o. nr tel. 61 424 58 00, 61 424 58 75.
Szczegółowych informacji na temat warunków najmu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie (I piętro, pokój nr 41) lub pod 
nr telefonu 61 426 04 47

Wniosek na najem lokalu

Gniezno – Pierwsza Stolica Polski

Realizacja: IDcom-jst.pl

Zdjęcia: Jerzy Andrzejewski oraz Archiwum UM